Lid worden?

Door lid te worden van MTC Triangle verklaar je akkoord te gaan met het huishoudelijk regelment, dit kan je onderaan deze pagina nalezen


WORDT LID VAN TOURINGCLUB

M.T.C. TRIANGLE

DEINZE

Op 5 juli 1998 starte M.T.C.Triangle met een bescheiden aantal leden. Dankzij de vele nieuwe leden die wij intussentijd konden verwelkomen, zijn we uitgegroeid tot één van de grootste touringclub van Vlaanderen!!!


INSCHRIJVINGEN 2022

  

Beste leden van MTC Triangle,

 

Het jaar 2021 zit er op, wat ging dat snel. Er waren veel uitdagingen en obstakels.

Natuurlijk hebben we allemaal een grote impact ondervonden van de COVID-19 rollercoaster en ik hoop echt van harte dat jullie geliefden en vrienden dit allemaal goed hebben doorstaan.

Het fysieke aspect om te kunnen samen komen is belangrijk voor ons.

Helaas hebben we dit door de gekende omstandigheden te weinig kunnen doen.

Het was dan ook ontzettend jammer dat we vele activiteiten hebben moeten aflassen.

 

De prijzen zijn van alles in 2021 naar abnormale hoogtes gegaan echter vinden wij dit geen excuus om ons lidgeld aan te passen.
ons lidgeld  blijft 30€ voor bestaande leden en 38€ voor nieuwe leden. (nieuwe leden krijgen terug een t-shirt).

Te storten op rek BE92 8908 9401 9123


ook dit jaar zullen wij net als vorig jaar geen onderscheid meer maken tussen niet leden en huisgenoten.
er zijn dus maar 2 soorten meer "leden" en "niet leden".

Wat krijg je als lid van MTC Triangle in 2022:

 • Nieuwjaarsreceptie (indien je het lidgeld betaalde voor eind januari).
 • Voor de zondagvoormiddagritten zullen wij onze prijzen toch iets moeten aanpassen. Voor de leden zullen we 3€ inschrijving moeten vragen (niet leden 6€) we vertrekken om 9u stipt (volgetankt) vanaf 8u30 staat de koffie klaar, rond 10u15 wordt er een kleine drankstop ingelast en rond 12u komen we terug in ons lokaal waar u nog een bonnetje krijgt. 
 • 2 dagritten met korting tegenover "niet leden".
 • Weekends met korting tegenover "niet leden".
 • Fietstocht, dropping met korting tegenover "niet leden".
 • Een nieuwsbrief, op deze manier blijft u dan op de hoogte van het gebeuren in onze club.
 • Exclusieve toegang tot onze gesloten FB pagina "MTC Triangle 2022" hiervoor dient u NA betaling van het inschrijvingsgeld een verzoek te sturen via FB voor de "MTC Triangle 2022" pagina.
 • Een slotrit met korting tegenover "niet leden".

 

 • De nieuwe leden krijgen als extra: een buff en een t-shirt. Deze nieuwe leden vermelden duidelijk bij inschrijving hun kledingmaat, adres, telefoon en emailadres dit sturen ze naar Roland

 

Mogelijks kunnen er door de gekende pandemie activiteiten afgelast worden en/of aangepast. Als er beperkingen opgelegd worden van bovenaf kan het zijn dat wij op sommige activiteiten enkel maar leden kunnen toelaten.

 

Door lid te worden in 2022 gaan wij er van uit dat u akkoord gaat met ons reglement en onze privacyverklaring.

Het reglement kan u hier onderaan vinden. 

 

Vol gas naar een geweldig 2022


Namens het bestuur van MTC Triangle,

 

Vincent, Luc, Roland, Patrick, Dirk, Gerty, Sabine en Sandy

Huishoudelijk reglement MTC Triangle Deinze.


De MTC Triangle uit Deinze is een vereniging van motorvrienden, met als doel recreatief en veilig bezig te zijn met motorrijden. Als dusdanig werden geen statuten opgesteld maar wel afspraken vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Zij zijn als een geheel te aanvaarden.


Onze hoofdbezigheid is het motortoerisme, d.w.z. per motor samen toerritten rijden en dit op een veilige manier. Door deel te nemen aan de activiteiten, bevestigen de deelnemers dat zij akkoord zijn met de organisatorische beslissingen van  het bestuur van MTC Triangle en het huishoudelijk reglement. De leden worden op de hoogte gehouden van de activiteiten via de nieuwsbrief, de website www.mtctriangle.be en onze facbookpagina


Richtlijnen voor het rijden tijdens groepsritten:

Rijden in groepsverband is een totaal andere bezigheid dan individueel rijden. In groepsverband rijden vraagt bepaalde vaardigheden en een grote mate van discipline. Wij moeten de mogelijkheid geven aan onervaren rijders dit aan te leren met de hulp en begrip van ervaren rijders.


Maar het allerbelangrijkste is dat de veiligheid van de groep niet in gevaar komt. Om die veiligheid zo groot mogelijk te maken gelden er richtlijnen voor het rijden in groepsverband. Of je nu met 5 of met 50 motoren rijdt, de richtlijnen gelden altijd en voor iedereen. De richtlijnen hebben niet alleen betrekking op de eigen groep, maar houden ook rekening met andere weggebruikers. Onze groep motorrijders mag geen dreiging uitstralen.


Afspraken:

- Een rit wordt gereden volgens snelheid en kunde van de minst ervaren motorrijder. Leden met de minste ervaring rijden best vooraan. Daar is het tempo gematigd en hoeven er geen 'gaten' dichtgereden te worden.

- De plaats die genomen wordt bij het vertrek, wordt bij voorkeur gehouden gedurende de ganse rit.

- Indien de motorrijders achter u niet volgen (rood licht, gehinderd door het verkeer), rij dan met de voorgaande groep verder tot aan de eerste afslag of kruispunt. Wacht daar tot de achterblijvers' bij' zijn. Dit geldt niet als je vermoedt dat er iets ernstiger aan de hand is, dan kan je natuurlijk wel eerder stoppen.

- We houden ons ten alle tijden aan de gebruikelijke verkeersregels.

- Alcohol misbruik tijdens ritten is verboden.

-Vertrek altijd met een volle tank. Gooi je tank ook weer vol als er een tankstop wordt ingelast. Denk niet ik haal nog wel 70 km om daarna toch nog de hele groep op jou te doen wachten.

-Formatie vormen:Bij het vertrek gaat iedereen een plaats nemen in de formatie. Heb je bij vertrek een positie in de groep gekozen, dan blijf je daar rijden. Nooit wordt er onderling ingehaald.

-De formatie waar we in rijden is de 'baksteensgewijze'. Dit betekent dat als de eerste rijder links rijdt de volgende rijder rechts in het vak/rijbaan rijdt. De daaropvolgende rijdt dan weer links etc. Voordeel is dat de afstand die je hebt tot de rechts voor je rijdende motorrijder groot genoeg is om op tijd stil te staan

-Houd voldoende afstand en zorg ervoor dat je voorganger jou in zijn spiegels ziet. Laat je niet verrassen door een voorganger die plotseling moet remmen. Aansluiten is ook van groot belang aan bv. verkeerslichten en je mag de afstand niet opzettelijk vergroten om daarna door snelheid te maken de afstand weer dicht te rijden.

-Als je vindt dat het tempo te hoog ligt voor jou, laat dat dan merken. Je kunt beter een gat laten vallen dan proberen ten koste van alles de groep bij te houden .

-Bij oranje steeds stoppen en via uw claxon melden dat u niet meer volgt

-Als je merkt dat degene die achter je rijdt ver achter blijft dan ga jij langzamer rijden, degene die voor jou rijdt constateert en doet hetzelfde etc. Op die manier wordt het tempo geleidelijk aangepast en blijft iedereen samen

-Bij stilstaan op de rijweg om bijvoorbeeld na verkeerslichten op de anderen te wachten , steeds uiterst rechts en achter elkaar staan. Dit om het achteropkomende verkeer niet te hinderen. Fiets- en voetpaden steeds vrijhouden.

-Inhalen in groepsverband is een verhaal op zich. Het komt nogal eens voor dat motorrijders een soort "zwaan kleef aan" op de weg spelen. Zodra hun voorganger inhaalt duiken ze er blindelings achteraan zonder te kijken of dit wel mogelijk is! Dit kan dan leiden tot zeer hachelijke situaties en zware ongevallen. Daarom is de stelregel dat je steeds inhaalt op eigen verantwoordelijkheid en dus steeds weer zelf moet kijken en beslissen of het kan.

-Tijdens onze ritten trachten wij de groep niet uit elkaar te laten vallen. Hiervoor worden 'baankapiteins' ingezet. Als deze ingezet worden vragen we volgende punten toe te passen:

-Maak zo snel mogelijk gebruik van de doorgang die de begeleiders maken.

-Houd zo veel mogelijk rechts zodat de begeleiders kunnen passeren om terug naar de kop van de groep te rijden

-Laat de begeleiders invoegen direct achter de ritverantwoordelijke zodat zij vanuit deze positie een kruispunt kunnen oprijden

-De begeleiders moeten steeds de groep op een uiterst veilige wijze inhalen en zeker hun rijstijl en snelheid aanpassen aan de groep.

-Let wel op:Iedereen blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn rijden. Ook indien het kruispunt afgezet is door begeleiders moet je zelf kijken en blijf je zelf verantwoordelijk wanneer je het kruispunt betreedt. Het is immers niet de eerste keer dat er andere weggebruikers de tekens van de begeleiders negeren en achter hen door rijden

-Mocht je tijdens de rit vroegtijdig naar huis gaan, meld dat dan even aan de ritverantwoordelijke, zodat de groep niet voor niets staat te wachten.

Verzekering:Elke deelnemer dient in orde te zijn met de wettelijk verplichte verzekering.

Bij eventuele aanrijding gelden de "normale" verkeerswetgeving en zullen de benadeelden dit zelf moeten afhandelen (aanrijdingformulier of via politie) met de tegenpartij.

In geen enkel geval neemt de ritverantwoordelijke of het bestuur van MTC Triangle hierin enige verantwoordelijkheid op zich. Daar MTC triangle geen enkele verzekering voor zijn leden heeft afgesloten wordt ieder aangeraden om zelf een hospitalisatieverzekering en een persoonlijke ongevallen verzekering af te sluiten.

Iedere lid van MTC Triangle en ieder deelnemer van de ritten dient het huishoudelijke reglement te aanvaarden. Dit reglement is terug te vinden in ons 2-maandelijks boekje en op onze site www.mtctriangle.be..Info: bestuur@mtctriangle.beRichtlijnen voor de wegkapiteins

 

 • Wil je wegkapitein worden??
  Ook al rij je al 5 jaar met de moto dan hadden wij graag dat je minstens 1 jaar (rijdend) lid bent,
  minstens 25 jaar (dit is wettelijk bepaald) en minimum 10 maal meegereden hebt met de groep
  want in groep rijden is heel anders dan alleen.
 • Het is verboden om met duorijder de baan af te zetten
 • Als wegkapitein is het verboden elkaar onderling voorbij te steken zowel in de groep
  als in het terug naar voor rijden.
 • In het naar voorrijden houd je voldoende afstand tussen uzelf en de wegkapitein voor u,
  (geen bandkleven) .
 • Wegkapiteins rijden geschrankt na de voorrijder en beveiligen dan om de beurt de weg.
  Uitzondering: wanneer de wegkapitein voor je een weg vergeet te beveiligen kan u zijn taak
  overnemen.
 • Zet niet onnodig wegen af, m.a.w.:
  Wegen waar de andere weggebruikers je voorrang dienen te verlenen,
  worden normaal niet afgezet.
  Uitzondering: wanneer er in de groep niet goed aangesloten wordt en er een auto zou kunnen
  tussenkomen.
 • Bij het afzetten van een kruispunt, zet de 1ste kapitein de weg naar rechts en de 2 de naar linksaf.
  De voorrijder dient bij een onoverzichtelijk kruispunt (vb. door huizen of bomen),
  te wachten tot de kapiteins veilig het kruispunt afgezet hebben!
 • Bij het terug aanzetten, zet eerst de linkse kapitein (zodat de weg achter zich veilig is)
  en dan sluit de rechtse de kapitein aan.
 • Wanneer de voorrijder in een doorlopende straat rechts afslaat,
  blijft een kapitein aan de linkse kant staan.
 • Nadat je de weg beveiligd hebt en de groep voorbijgereden bent, sluit dan vooraan na de laatste
  wegkapitein terug aan zodat iedere wegkapitein om de beurt de weg kan beveiligen.
 • Bij het terug naar voorrijden: doe dit aan een aangepaste snelheid zonder dat er mensen
  in de groep gehinderd worden.
  Het is geen race om terug vooraan te geraken en onze leden rijden voor het plezier,
  dus niet met de bedoeling constant in de spiegel te moeten kijken.
   
 • Op smalle wegen waar het moeilijk inhalen is,
  neem je geen onnodige risico’s en rij rustig met de groep mee tot je op een plaats
  op een veilige manier kan inhalen. Indien je toch zou voorbijsteken,
  zorg dan dat de motard voor je, je opgemerkt heeft.
  In een bocht mag niet ingehaald worden zodat de andere motards niet gehinderd worden.
  Enige uitzondering hierop dat als het een brede baan is, zodat de rijders niet gehinderd worden.
  Uiteraard moet er ook voldoende zicht zijn op eventuele tegenliggers.
 • Wanneer je ziet dat de groep uiteen valt, rij dan naar voor en verwittig de voorrijder.
 • Aan de verkeerslichten wordt de weg NIET beveiligd!!!!
  Maar ga juist voorbij de lichten wachten en als je ziet dat de groep niet in 1 keer door het groene
  verkeerslicht kan rijden, blijf je staan tot het rood vestje door is.
  Begeef je dan naar voor om de voorrijder hiervan te verwittigen.
 • Als wegkapitein dien je steeds op de laatste man te wachten (rood oranje vestje),
  als deze niet komt opdagen of de groep is uit elkaar gevallen, blijf dan steeds op je plaats staan.
  Indien de wegkapiteins vooraan wegvallen wordt er gestopt en zal iemand terugkeren tot bij jou.
  Op deze wijze hebben wij ook automatisch een ingebouwde veiligheid.
  (dit is heel belangrijk om de groep bijeen te houden)
 • Alle wegen dienen afgezet te worden met een retro-reflecterend vestje
  (op de rug het opschrift: wegkapitein) en een opgestoken verkeersbord (type C3)
 • Bij het terug naar voor rijden mogen de vier richtingaanwijzers niet aanstaan.
  De kapitein blijft ook op zijn zadel zitten bij het naar voorrijden.
  Stunten en racen is voor op privé terrein of op het circuit en hoort niet op de openbare weg
 • Het is de belangrijke taak van de wegkapiteins dat de groep niet uiteenvalt,
  neem dus uw verantwoordelijkheid ter harte.
 • Bij het afzetten van ronde punten extra opletten voor de fietsers.
 • Indien een motor in panne valt blijft de laatste wegkapitein erbij,
  zij sluiten eventueel aan bij de volgende stopplaats.
 • Wanneer er geen wegkapiteins zijn om de weg af te zetten,
  moet de voorrijder halt houden en wachten tot deze terug vooraan aansluiten.
  Is dit niet het geval dan is er wellicht iets gebeurd.
 • U, als baankapitein blijft verantwoordelijk voor uw rijgedrag, wees wijs.
 • BELANGRIJK: beste vrienden, in het belang van onze club staan wij er ten stelligste
  op dat de vestjes (niet eigen vestjes) en bordjes, na de rit, opgeplooid terug in de ijzeren bak
  gelegd worden in het clublokaal, dit komt ieder wegkapitein ten goede.
 • Bij inschrijving kan u ook een vestje en een C3 bordje nemen uit de ijzeren bak
 • Maar vooral gebruik het gezond verstand en GENIET