Lid worden?


Door lid te worden van MTC Triangle verklaar je akkoord te gaan met het huishoudelijk regelment, dit kan je onderaan deze pagina nalezen


WORDT LID VAN TOURINGCLUB

M.T.C. TRIANGLE

DEINZE

Op 5 juli 1998 starte M.T.C.Triangle met een bescheiden aantal leden. Dankzij de vele nieuwe leden die wij intussentijd konden verwelkomen, zijn we uitgegroeid tot één van de grootste touringclub van Vlaanderen!!!


iINSCHRIJVINGEN 2020

 

 

Beste leden van MTC Triangle,

 

Stilaan loopt het oude jaar op zijn einde en 2020 komt er met rasse schreden aan!

 

Daar moet uiteraard op geklonken worden en dat doen we graag samen met jullie op

25/01/2020 om 19u30 in ons clublokaal 'STURGIS'.

 

Inschrijven hiervoor gebeurt via de betaling van jullie lidgeld op rekeningnummer

BE92 8908 9401 9123 en dit vóór 15/01/2020

 

Bestaande leden betalen voor een héél jaar rijplezier (inclusief buff met logo) 30€

Nieuwe leden betalen  38€ (inclusief buff + kledingstuk) en vermelden duidelijk bij inschrijving hun kledingmaat.

Nieuwe leden ook nog graag uw adres, telefoon en email doorgeven aan roland@mtctriangle.be

Op deze manier blijft u dan op de hoogte van het gebeuren in onze club.

 

Vergeet ook niet het aantal personen te vermelden die zullen aanwezig zijn op de receptie.

 

Wij hopen jullie met zijn allen te mogen verwelkomen en samen een gezellige avond te beleven!

 

Door lid te worden in 2020 gaan wij er van uit dat u akkoord gaat met ons reglement en onze privacyverklaring.

Het reglement kan u vinden op onze website en hier onderaan deze nieuwsbrief.

 

Namens het bestuur van MTC Triangle,

 

Vincent, Luc, Roland, Patrick, Dirk, Gerty en Sabine

Huishoudelijk reglement MTC Triangle Deinze.


De MTC Triangle uit Deinze is een vereniging van motorvrienden, met als doel recreatief en veilig bezig te zijn met motorrijden. Als dusdanig werden geen statuten opgesteld maar wel afspraken vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Zij zijn als een geheel te aanvaarden.


Onze hoofdbezigheid is het motortoerisme, d.w.z. per motor samen toerritten rijden en dit op een veilige manier. Door deel te nemen aan de activiteiten, bevestigen de deelnemers dat zij akkoord zijn met de organisatorische beslissingen van  het bestuur van MTC Triangle en het huishoudelijk reglement. De leden worden op de hoogte gehouden van de activiteiten via de nieuwsbrief, de website www.mtctriangle.be en onze facbookpagina


Richtlijnen voor het rijden tijdens groepsritten:

Rijden in groepsverband is een totaal andere bezigheid dan individueel rijden. In groepsverband rijden vraagt bepaalde vaardigheden en een grote mate van discipline. Wij moeten de mogelijkheid geven aan onervaren rijders dit aan te leren met de hulp en begrip van ervaren rijders.


Maar het allerbelangrijkste is dat de veiligheid van de groep niet in gevaar komt. Om die veiligheid zo groot mogelijk te maken gelden er richtlijnen voor het rijden in groepsverband. Of je nu met 5 of met 50 motoren rijdt, de richtlijnen gelden altijd en voor iedereen. De richtlijnen hebben niet alleen betrekking op de eigen groep, maar houden ook rekening met andere weggebruikers. Onze groep motorrijders mag geen dreiging uitstralen.


Afspraken:

- Een rit wordt gereden volgens snelheid en kunde van de minst ervaren motorrijder. Leden met de minste ervaring rijden best vooraan. Daar is het tempo gematigd en hoeven er geen 'gaten' dichtgereden te worden.

- De plaats die genomen wordt bij het vertrek, wordt bij voorkeur gehouden gedurende de ganse rit.

- Indien de motorrijders achter u niet volgen (rood licht, gehinderd door het verkeer), rij dan met de voorgaande groep verder tot aan de eerste afslag of kruispunt. Wacht daar tot de achterblijvers' bij' zijn. Dit geldt niet als je vermoedt dat er iets ernstiger aan de hand is, dan kan je natuurlijk wel eerder stoppen.

- We houden ons ten alle tijden aan de gebruikelijke verkeersregels.

- Alcohol misbruik tijdens ritten is verboden.

-Vertrek altijd met een volle tank. Gooi je tank ook weer vol als er een tankstop wordt ingelast. Denk niet ik haal nog wel 70 km om daarna toch nog de hele groep op jou te doen wachten.

-Formatie vormen:Bij het vertrek gaat iedereen een plaats nemen in de formatie. Heb je bij vertrek een positie in de groep gekozen, dan blijf je daar rijden. Nooit wordt er onderling ingehaald.

-De formatie waar we in rijden is de 'baksteensgewijze'. Dit betekent dat als de eerste rijder links rijdt de volgende rijder rechts in het vak/rijbaan rijdt. De daaropvolgende rijdt dan weer links etc. Voordeel is dat de afstand die je hebt tot de rechts voor je rijdende motorrijder groot genoeg is om op tijd stil te staan

-Houd voldoende afstand en zorg ervoor dat je voorganger jou in zijn spiegels ziet. Laat je niet verrassen door een voorganger die plotseling moet remmen. Aansluiten is ook van groot belang aan bv. verkeerslichten en je mag de afstand niet opzettelijk vergroten om daarna door snelheid te maken de afstand weer dicht te rijden.

-Als je vindt dat het tempo te hoog ligt voor jou, laat dat dan merken. Je kunt beter een gat laten vallen dan proberen ten koste van alles de groep bij te houden .

-Bij oranje steeds stoppen en via uw claxon melden dat u niet meer volgt

-Als je merkt dat degene die achter je rijdt ver achter blijft dan ga jij langzamer rijden, degene die voor jou rijdt constateert en doet hetzelfde etc. Op die manier wordt het tempo geleidelijk aangepast en blijft iedereen samen

-Bij stilstaan op de rijweg om bijvoorbeeld na verkeerslichten op de anderen te wachten , steeds uiterst rechts en achter elkaar staan. Dit om het achteropkomende verkeer niet te hinderen. Fiets- en voetpaden steeds vrijhouden.

-Inhalen in groepsverband is een verhaal op zich. Het komt nogal eens voor dat motorrijders een soort "zwaan kleef aan" op de weg spelen. Zodra hun voorganger inhaalt duiken ze er blindelings achteraan zonder te kijken of dit wel mogelijk is! Dit kan dan leiden tot zeer hachelijke situaties en zware ongevallen. Daarom is de stelregel dat je steeds inhaalt op eigen verantwoordelijkheid en dus steeds weer zelf moet kijken en beslissen of het kan.

-Tijdens onze ritten trachten wij de groep niet uit elkaar te laten vallen. Hiervoor worden 'baankapiteins' ingezet. Als deze ingezet worden vragen we volgende punten toe te passen:

-Maak zo snel mogelijk gebruik van de doorgang die de begeleiders maken.

-Houd zo veel mogelijk rechts zodat de begeleiders kunnen passeren om terug naar de kop van de groep te rijden

-Laat de begeleiders invoegen direct achter de ritverantwoordelijke zodat zij vanuit deze positie een kruispunt kunnen oprijden

-De begeleiders moeten steeds de groep op een uiterst veilige wijze inhalen en zeker hun rijstijl en snelheid aanpassen aan de groep.

-Let wel op:Iedereen blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn rijden. Ook indien het kruispunt afgezet is door begeleiders moet je zelf kijken en blijf je zelf verantwoordelijk wanneer je het kruispunt betreedt. Het is immers niet de eerste keer dat er andere weggebruikers de tekens van de begeleiders negeren en achter hen door rijden

-Mocht je tijdens de rit vroegtijdig naar huis gaan, meld dat dan even aan de ritverantwoordelijke, zodat de groep niet voor niets staat te wachten.

Verzekering:Elke deelnemer dient in orde te zijn met de wettelijk verplichte verzekering.

Bij eventuele aanrijding gelden de "normale" verkeerswetgeving en zullen de benadeelden dit zelf moeten afhandelen (aanrijdingformulier of via politie) met de tegenpartij.

In geen enkel geval neemt de ritverantwoordelijke of het bestuur van MTC Triangle hierin enige verantwoordelijkheid op zich. Daar MTC triangle geen enkele verzekering voor zijn leden heeft afgesloten wordt ieder aangeraden om zelf een hospitalisatieverzekering en een persoonlijke ongevallen verzekering af te sluiten.

Iedere lid van MTC Triangle en ieder deelnemer van de ritten dient het huishoudelijke reglement te aanvaarden. Dit reglement is terug te vinden in ons 2-maandelijks boekje en op onze site www.mtctriangle.be..Info: bestuur@mtctriangle.be


Reglementering 'Baankapiteins':

1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

[BS 09.12.1975]

Titel II: Regels voor het gebruik van de openbare weg

Artikel 43ter. Motorfietsers in groep


43ter.1. Wanneer motorfietsers met ten minste twee in groep rijden op een weg met rijstroken, moeten ze niet achter elkaar rijden; ze mogen in dezelfde rijstrook in twee evenwijdige rijen geschrankt rijden, met een voldoende veiligheidsafstand onderling.

Wanneer de rijbaan niet verdeeld is in rijstroken, mogen ze niet meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen. Als het kruisen onmogelijk is moeten zij desgevallend achter elkaar rijden.

43ter.2. De motorfietsers die in een groep van meer dan 50 deelnemers rijden, moeten vergezeld worden door ten minste twee wegkapiteins. Groepen van 15 tot 50 deelnemers mogen vergezeld zijn door ten minste twee wegkapiteins.

43ter.3.

1° De wegkapiteins waken over het goed verloop van de tocht.

Deze wegkapiteins moeten ten minste 25 jaar oud zijn en een retro-reflecterende veiligheidsvest dragen, waarop in zwarte letters op de rug het woord « wegkapitein » voorkomt.

2° Op de kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag ten minste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen, op de wijze bepaald in artikel 41.3.2. terwijl de groep oversteekt.

43ter.4. De wegkapiteins zijn in het bezit van een verkeersbord van het type C3 C3

http://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/218-art43ter

Zie ook: http://www.lokalepolitie.be/5415/archief/1240-regelgeving-motorrijders.html